Leerlingenraad

Vroeger werd de leerlingenraad opgesteld uit leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar. Basisschool XCL Stapsgewijs staat echter voor participatie van alle leerlingen. Daarom is er gekozen om de leerlingenraad verder uit te breiden naar het eerste en het tweede leerjaar. Hierdoor verhogen we ook meteen de gelijkwaardigheid onder de leerlingen. Alle leerlingen hebben even veel rechten en even veel kansen.

De leerlingenraad is zo georganiseerd dat leerlingen van elkaar leren. Dit gebeurt zowel binnen de leerlingenraad zelf als in de communicatie naar de andere leerlingen toe. Binnen de leerlingenraad wordt gewerkt met een buddy systeem. Op deze manier kunnen twee afgevaardigden altijd op elkaar terugvallen en elkaar ondersteunen. De communicatie met de andere leerlingen begint al voor de vergadering. Het is de bedoeling dat de afgevaardigden luisteren naar de leerlingen in hun klas en op deze manier aandachtspunten verzamelen die besproken dienen te worden. Het is dus niet de bedoeling dat de afgevaardigden zelf hun agendapunten kiezen die na de vergadering pas met de andere leerlingen gecommuniceerd worden. Ze moeten leren van elkaars ideeën.

Hierdoor wordt meteen de open communicatie versterkt. Zowel voor als na de vergadering zijn de afgevaardigden zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar hun klas.

De leerlingen van de leerlingenraad zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen welbevinden, maar als afgevaardigden zijn zij verantwoordelijk voor het welbevinden van alle leerlingen.

De afgevaardigden worden sterk getriggerd om gebruik te maken van Ratio. Vertrekkende vanuit de belevingswereld van de leerlingen, moeten de afgevaardigden zelfstandig beslissingen nemen. Ze moeten met elkaar discussiëren en analyseren om de juiste conclusies te kunnen trekken. Aangezien de leerlingenraad nauw met elkaar zal samenwerken, is het ook belangrijk dat zij kunnen omgaan met elkaars verschillen en grenzen. Doordat er gekozen wordt voor een open communicatie naar alle leerlingen toe, worden ook de andere leerlingen getriggerd om verstandig om te gaan met keuzes.

Logo_leerlingenraad.jpg