Schoolraad

 

Voor de ouders:

Eve Roels (voorzitter), Luciana Tucci en Linda Seigers (secretaris)

Gecoöpteerde leden:

Harry Dirckx (ondervoorzitter) en Ilse Van der Auwera

Voor het personeel:

Edith Maes, Liesbet Janssen en Caroline van Hoof

 

Al onze leden van de schoolraad zijn bereikbaar via Smartschool.